Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Světové hornické dědictví Krušných hor (4684)
Basic information
Světové hornické dědictví Krušných hor
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Zájmový kurz se zaměřuje na ložiskovou geologii Krušných hor a historii těžby a zpracování nerostných surovin od středověku do současnosti v kontextu navrhovaného zápisu Hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. V rámci kurzu se posluchači seznámí s vývojem technik a technologií těžby a zpracování nerostných surovin od 12. do 20. století s důrazem na těžbu rud stříbra, cínu, železa, kobaltu a uranu, s administrativními, ekonomickými, sociálními a kulturními aspekty rozvoje hornictví v české a saské části Krušných hor a zejména s mimořádným světovým přínosem Krušných hor pro vývoj báňských technologií, báňské legislativy, mincovnictví, věd o Zemi či hornického školství. Součástí kurzu je i přehled nejdůležitějších montánních lokalit a památek hornického dědictví v celých Krušných horách.

Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Světové hornické dědictví Krušných hor
ano
ano
20
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Institute of Geology and Paleontology
Institute of Geology and Paleontology
Albertov 6, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
24 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
10.09.2019
1.6.2019-10.9.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html