Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Svět hornin (1522)
Basic information
Svět hornin
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Petrologie - věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické horniny? Tvary těles, stavba, složení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní. Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Svět hornin
ano
ano
25
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources
Albertov 6, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
32 (total number of hours)
říjen 2019- květen 2020
Wednesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
10.09.2019
od června
1.6.2019-10.9.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html