Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Geografie a demografie (1514)
Basic information
Geografie a demografie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
1. Globální problémy a globalizace, ekonomické modely. 2. Problémy urbanizace u nás a ve světě. 3. Některé otázky hladu ve světě. 4. Problémy migrace. 5. Voda - základ života I. 6. Voda - základ života II. 7. Současný stav populačního vývoje světa. 8. Populační vývoj ČR. 9. Demografická situace v Evropě. 10. Demografické prognózy a proces demografického stárnutí. 11. Demografické problémy vybraných světových populací. 12. Globalizace světa a její pozitiva a negativa.
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Geografie a demografie
ano
ano
25
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Geography Section
Department of Demography and Geodemography
Department of Physical Geography and Geoecology
Albertov 6, Praha 2
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
26 (total number of hours)
říjen 2019- květen 2020
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
10.09.2019
od června
1.6.2019-10.9.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html