Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Biblická řečtina I. (4847)
Basic information
Biblická řečtina I.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Protestant Theological Faculty
Department of New Testament Studies [27-NZ]
full-time
Czech
Biblická řečtina I: 2.-30.9.2019 - intenzivní kurz
řečtiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři. Cílem je aktivně zvládnout základy řecké gramatiky.
Evangelická teologie
Biblická řečtina I: 2.-30.9.2019 - intenzivní kurz
řečtiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři.
Biblická řečtina I: 2.-30.9.2019 - intenzivní kurz
řečtiny, od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně.
Druhý týden kurzu se koná blokovou výukou s pobytem v rekreačním středisku v Chotěboři.
Pohovor s vyučujícím

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Guarantor and venue
PhDr. Milena Přecechtělová
Protestant theological faculty
Department of New Testament Studies
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
Short-time
120 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / week
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Application
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
221 988 213
31.08.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html