Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Introduction to the Protestant Theology II (5236)
Basic information
Introduction to the Protestant Theology II
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Protestant Theological Faculty
Protestant theological faculty [27-ETF]
full-time
Czech
Čtyřsemestrální (dvouletý) kurz, který prohlubuje kurz "Úvod do evangelické teologie I" a přístupným způsobem uvádí do základních témat evangelické teologie ze systematické teologie, teologické etiky, praktické teologie a filosofie náboženství.

Zimní semestr 2019/20: Úvod do Systematické teologie
Americká (systematická) teologie.
Vyučující: doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.
zahájení: pátek 4. 10. 2019, 15:00

Letní semestr 2020: Úvod do teologické etiky
Současné problémy sociální etiky.
Vyučující: dr. Petr Gallus
zahájení: pátek 21. 2. 2020, 15:00

V AR 2020/21 bude kurz pokračovat výukou praktické teologie (ZS) a filosofie náboženství (LS).
Evangelická teologie
Zimní semestr 2019/20: Úvod do Systematické teologie
Americká (systematická) teologie.
Vyučující: doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.
zahájení: pátek 4. 10. 2019, 15:00

Nahlédnutí do novější americké teologické tvorby s detailnějším uvedením
jednoho originálního pojetí – McClendonovy třídílné Systematické
teologie prezentující elementární obsah křesťanského poselství jako
etiku, věrouku a svědectví.

Předběžný program
4.10. Americká protestantská (evangelická) teologie současnosti –
kontext a stručný přehled hlavních směrů
18.10. Postliberální narativní teologie a její přední představitelé;
uvedení do díla Jamese Williama McClendona, jr.
1.11. Etika
15.11. Věrouka I: Boží vláda
29.11. Věrouka II: Totožnost Ježíše Krista
13.12. Věrouka III: Společenství Ducha
10.1. Svědectví + závěr

Letní semestr 2020: Úvod do teologické etiky
Současné problémy společnosti z pohledu teologické etiky: křesťanská sociální etika.
Vyučující: Petr Gallus, Ph.D.
zahájení: pátek 21. 2. 2020, 15:00

V AR 2020/21 bude kurz pokračovat výukou praktické teologie (ZS) a filosofie náboženství (LS).
Zimní semestr 2019/20: Úvod do Systematické teologie
Americká (systematická) teologie.
Vyučující: doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.
zahájení: pátek 4. 10. 2019, 15:00

Nahlédnutí do novější americké teologické tvorby s detailnějším uvedením
jednoho originálního pojetí – McClendonovy třídílné Systematické
teologie prezentující elementární obsah křesťanského poselství jako
etiku, věrouku a svědectví.

Předběžný program
4.10. Americká protestantská (evangelická) teologie současnosti –
kontext a stručný přehled hlavních směrů
18.10. Postliberální narativní teologie a její přední představitelé;
uvedení do díla Jamese Williama McClendona, jr.
1.11. Etika
15.11. Věrouka I: Boží vláda
29.11. Věrouka II: Totožnost Ježíše Krista
13.12. Věrouka III: Společenství Ducha
10.1. Svědectví + závěr

Letní semestr 2020: Úvod do teologické etiky
Současné problémy společnosti z pohledu teologické etiky: křesťanská sociální etika.
Vyučující: Petr Gallus, Ph.D.
zahájení: pátek 21. 2. 2020, 15:00

V AR 2020/21 bude kurz pokračovat výukou praktické teologie (ZS) a filosofie náboženství (LS).
20
Kurz je otevřen všem zájemcům.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Absolvování celého cyklu, závěrečné kolokvium
Guarantor and venue
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Protestant theological faculty
Protestant theological faculty
Introduction to the Protestant Theology II
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
4
42 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / semestr
500 Kč
Application
UK ETF, Studijní oddělení, Černá 9, 115 55 Praha 1 - Nové Město
Study department
Mgr. Klára Maturová
maturova@etf.cuni.cz
228988210
04.10.2019
Further information
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-526.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html