Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Workshop pro uchazeče o studium na ÚFaR (5228)
Basic information
Workshop pro uchazeče o studium na ÚFaR
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Philosophy and Religious Studies [21-UFAR]
full-time
Czech
Workshop je určen pro zájemce o studium filosofie či religionistiky na ÚFaR a vychází z požadavků kladených na uchazeče u písmené části přijímací zkoušky.
Cíle workshopu: Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni
- lépe shrnout hlavní myšlenky filosofického či religionistického textu
- analyzovat jeho argumentační strukturu
- vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu
- lépe aplikovat zásady pro překlad odborného textu

1. setkání:
- analýza tří různých textů ve skupinách (zaměřená na práci s pojmy, argumentaci a celkové shrnutí struktury i obsahu textu)
- překlad odborného textu
- zásady správné interpretace a překladu

Domácí příprava na další setkání:
- interpretace a překlad odborného textu ve stejném rozsahu jako u přijímacích zkoušek
- stručná anotace vybrané kapitoly z povinné literatury

2. setkání:
- skupinový i individuální rozbor interpretací a překladu
- diskuse nad anotacemi zpracovaných kapitol četby ve skupinách
- ústní kolo přijímacích zkoušek

Kurz vedou absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph. D..
Workshop pro uchazeče o studium na ÚFaR
9 vyučovacích hodin týdně
9 vyučovacích hodin týdně
nejsou

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Institute of Philosophy and Religious Studies
Institute of Philosophy and Religious Studies
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
18 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
950 Kč / programme
950 Kč
základní
Application
FF UK, ÚFaR nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 11638
Institute of Philosophy and Religious Studies
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
petra.sebesova@gmail.com
221 619 306
20.02.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html