Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Introduction to Czech Linguistics and Literary Science (5227)
Basic information
Introduction to Czech Linguistics and Literary Science
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech Language and Theory of Communication [21-UCJTK]
celoživotní vzdělávání
full-time
Czech
1. Čeština a další slovanské jazyky; všestranný rozbor textu; literární teorie a poetika - 2. Vybrané otázky z vývoje češtiny; tvarosloví současné češtiny; interpretace poezie - 3. Spisovná a nespisovná čeština; slovní zásoba a tvoření slov; interpretace prózy - 4. Kapitoly z vývoje jazykovědné bohemistiky; syntax současné češtiny; literární historie - dějiny, slovníky, příručky - 5. Základní jazykovědná literatura a časopisy; stylový rozbor textu, stylizační cvičení; starší česká literatura; světová literatura - základní informace
Introduction to Czech Linguistics and Literary Science
ne
ne
40
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Institute of Czech Language and Theory of Communication
Institute of Czech Language and Theory of Communication
Introduction to Czech Linguistics and Literary Science
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
30 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
3000 Kč / programme
základní
Application
UK v Praze, FF UCJTK, Nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha1,Bc. Ivan Kafka, email: ivan.kafka@ff.cuni.cz
Institute of Czech Language and Theory of Communication
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 209
05.02.2019
Further information
http://ucjtk.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html