Seznámení s hudební vědou (5226)
Basic information
Seznámení s hudební vědou
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Musicology [21-UHV]
full-time
Czech
Kurz je určen těm, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky z oboru hudební věda, ale i zájemcům, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek (např. dějiny hudby), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (sluchová cvičení, analýzy skladeb, videoprojekce).
Seznámení s hudební vědou
13 lekcí po 4 hodinách, pátek 15-18
13 lekcí po 4 hodinách, pátek 15-18
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Institute of Musicology
Institute of Musicology
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
52 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
3025 Kč / programme
základní
Application
Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
Institute of Musicology
Mgr. Lenka Hlubinková
lenka.hlubinkova@ff.cuni.cz
221619224
28.01.2019