Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Entrance Examination Preparatory Course 20156 /German Language and Literature (5221)
Basic information
Entrance Examination Preparatory Course 20156 /German Language and Literature
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Germanic Studies [21-UGS]
full-time
Czech
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek; 2. lingvistika; 3. příprava seznamu literatury; 4. literatura a kultura německy mluvících zemí; 5. ukázky výuky.
Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
Entrance Examination Preparatory Course 20156 /German Language and Literature
ne
ne
20
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Institute of Germanic Studies
Institute of Germanic Studies
Entrance Examination Preparatory Course 20156 /German Language and Literature
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
10 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1500 Kč / programme
základní
Application
katerina.svitilova@ff.cuni.cz
Institute of Germanic Studies
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
221619244
25.02.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html