Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Mgr. (5220)
Basic information
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Mgr.
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Social Work [21-KSOCP]
full-time
Czech
Sociální práce je podmíněna sociální politikou státu, jeho sociálním právem a sociálním prostředím, ve kterém se vykonává. Sociální politiku stát realizuje regulací sociálních služeb a jejich financování. Sociálním právem chrání klienty a vymezuje role sociálním službám.
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Mgr.
1 den - 9:25 - 18:15 hod.
1 den - 9:25 - 18:15 hod.
bakalářské + bakalářské před dokončením

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Department of Social Work
Department of Social Work
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
10 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
základní
Application
FF UK, Katedra socíální práce, U Kříže 8, 158 00, Praha 5 - Jinonice
Department of Social Work
Dana Myšková
dana.myskova@ff.cuni.cz
221619954
15.03.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html