Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Metodický kurz pro vyučující z krajanských komunit (3808)
Basic information
Metodický kurz pro vyučující z krajanských komunit
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Metodické a odborné centrum [67-43]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
metodika
rekvalifikace
full-time
Czech
Základním vzdělávacím záměrem je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Workshopy a přednášky se zaměřují na prohloubení, doplnění či získání znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. V kurzu vyučují přední odborníci na danou problematiku.
Kurz je součástí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a je financován MŠMT.
Metodický kurz pro vyučující z krajanských komunit v rozsahu 60 vyučovacích hodin
Čtrnáctidenní kurz:
- 6 vyučovacích hodin denně
- doprovodný kulturní program
- náslechy ve výuce ČJC
Čtrnáctidenní kurz:
- 6 vyučovacích hodin denně
- doprovodný kulturní program
- náslechy ve výuce ČJC
20
Výběrové řízení.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Metodické a odborné centrum
Metodické a odborné centrum
Dates and duration
2019/2020
August
Short-time
60 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
774537011
15.03.2020
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/metodicky-kurz-cestiny-jako-ciziho-jazyka-pro-vyucujici-z-krajanskych-komunit
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html