Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (3807)
Basic information
Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Metodické a odborné centrum [67-43]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
metodika
rekvalifikace
full-time
Czech
Cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Program je realizován formou přednášek, seminářů a workshopů se zaměřením na prohloubení znalostí v oblasti didaktiky výuky ČJC, na rozvoj dovedností při využití klasických metod výuky i netradičních přístupů, na rozšíření poznatků v oblasti sociokulturní. Účastníci kurzu se seznámí s evropskou jazykovou politikou a současným jazykovým vývojem v češtině. Kurz se soustředí také na vyučující ze základních škol a jiných institucí vyučujících děti.
Účastníci absolvováním získají kvalifikaci vyučovat češtinu jako cizí nebo druhý jazyk stvrzenou osvědčením.
MŠMT
MSMT-13036/2018-1
Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka
Dvousemestrální kurz.
Kombinované studium s distančními prvky (přímá výuka, náslechy ve výuce ČJC, závěrečná práce):
- 1x za 14 dnů, vždy v pátek
- 2x3hodinový blok (14.30 - 19.15)
- výběrové semináře zaměřené na výuku dětí a dospělých
Dvousemestrální kurz.
Kombinované studium s distančními prvky (přímá výuka, náslechy ve výuce ČJC, závěrečná práce):
- 1x za 14 dnů, vždy v pátek
- 2x3hodinový blok (14.30 - 19.15)
- výběrové semináře zaměřené na výuku dětí a dospělých
VŠ vzdělání

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Metodické a odborné centrum
Metodické a odborné centrum
Dates and duration
2019/2020
October
2
128 (total number of hours)
Friday - Friday
Fees and financing
15950 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Jirásková
moc@ujop.cuni.cz
774537011
31.08.2019
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/dvousemestralni-zdokonalovaci-kurz-k-vyuce-cestiny-jako-ciziho-jazyka
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html