Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra (5201)
Basic information
Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
full-time
Czech
Cílem programu Speciální pedagogiky v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra je připravit
účastníky tohoto programu v takovém rozsahu i variabilitě, aby rozuměli dané problematice a aby mohli každý na svém postu fundovaně pracovat
na školách a zařízeních pro osoby s PAS. Získají jak teoretické základy dané problematiky, tak praktické dovednosti pro práci s dětmi, žáky
i s dospělými osobami s PAS. V programu získají také klíčové kompetence (např. k učení, k řešení problému, komunikativní), které budou
realizovat ve vlastní výchovně vzdělávací práci s dětmi, žáky i dospělými osobami s PAS.

MŠMT
11914/2017-1
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s a
Přehled témat - pervazivní vývojové poruch, diagnostika poruch PAS, psychoedukační profily a problémy chování u dětí s PAS,
výchova a vzdělávání žáků s PAS, IQ a emoční vývoj žáků s PAS, adolescenti a dospělí klienti, IVP, orientační praxe
Přehled témat - pervazivní vývojové poruch, diagnostika poruch PAS, psychoedukační profily a problémy chování u dětí s PAS,
výchova a vzdělávání žáků s PAS, IQ a emoční vývoj žáků s PAS, adolescenti a dospělí klienti, IVP, orientační praxe
15
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné
(nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu
celoživotního vzdělávání na vysoké škole, pedagogická/učitelská způsobilost

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Pedf UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester, June
3
250 (total number of hours)
Friday - Saturday
Fees and financing
7000 Kč / semestr
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
07.09.2019
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html