Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Škola jako místo setkávání - konference (5198)
Basic information
Škola jako místo setkávání - konference
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
The morning part of the conference is organized as a plenary session. Then afternoon part is divided into several sections. The first section focuses on preschool education and primary education. The second section introduces topics from the sphere of secondary education. The thirt section is held for the first year in 2010 and it pays attention to didactics and teaching teachers in general.
This year is the thirt regular year when the conference is held. The conference is accredited by The Czech Ministry of Education.
MŠMT
33973/2016-1
Škola jako místo setkávání 2019
ano
ano
určeno pro učitele MŠ,ZŠ,SŠ a poradenské pracovníky

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Education
SecS with leaving exam
dotace MŠMT
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Department of Psychology
Department of Psychology
Dates and duration
2018/2019
summer semester
05.04.2019
1
8 (total number of hours)
1 day
5.4.2019
Fees and financing
0 Kč / programme
400 Kč
VS 650117
poplatek za přihlášku = cena kurzu
osvobozeno
Application
odkaz na webu katedry psychologie https://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/
Department of Psychology
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619669
15.03.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html