Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Práce na počítači - úprava fotografií (4497)
Basic information
Práce na počítači - úprava fotografií
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Mathematical Institute of Charles University [32-MUUK]
combined
Czech
Pokročilejší práce na počítači - obrázky, úpravy fotografií
Zimní semestr - Malování, IrfanView 90min 7x za semestr
-práce s programem Malování (výběr částí obrázků, výběr s průhledným pozadím)
-kopírování a vkládání částí obrázků
-IrfanView - prohlížení fotografií, zmenšování, otáčení, převod do černobílé
-IrfanView - hromadné zmenšování, hromadné přejmenování

Letní semestr - Gimp 90min 7x za semestr
-základy ovládání programu
-pokročilejší výběr částí obrázku/fotografie (podle barvy, podle hran v obrázku ...)
-retuše fotografií
-tvorba animovaných obrázků
Práce na počítači - úprava fotografií
KAPACITA JE OMEZENA POČTEM 15 POSLUCHAČŮ
KAPACITA JE OMEZENA POČTEM 15 POSLUCHAČŮ
15
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Guarantor and venue
RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Mathematical Institute of Charles University
Mathematical Institute of Charles University
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
26 (total number of hours)
Wednesday
16.10.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
MAXIMÁLNÍ KAPACITA JE 15 UCHAZEČŮ
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html