Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Fyzika pro nefyziky (3485)
Basic information
Fyzika pro nefyziky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Institute of Theoretical Physics [32-UTF]
combined
Czech
V rámci kurzu se posluchači seznámí populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů absolvují např. přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, např. tokamak Compas v UFP AV ČR, STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v letním semestru návštěva pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT.
Fyzika pro nefyziky
KAPACITA TOHOTO KURZU NENÍ OMEZENA POČTEM POSLUCHAČŮ.

Výuka bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8-Trója.
KAPACITA TOHOTO KURZU NENÍ OMEZENA POČTEM POSLUCHAČŮ.

Výuka bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8-Trója.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Institute of Theoretical Physics
Institute of Theoretical Physics
V Holešovičkách 2, Praha 8
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
52 (total number of hours)
Monday
7.10.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz uhradí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
95155 1259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28.6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html