Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Geometrie v architektuře a malířství (4501)
Basic information
Geometrie v architektuře a malířství
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
combined
Czech
Od počátků civilizace se praktická geometrie vyvíjela ruku v ruce s architekturou a výtvarným uměním. Východiskem budou základní geometrické rovinné a prostorové objekty - kružnice, čtverec, trojúhelník, kuželosečky, mnohostěny, kulová plocha, válcová plocha. Budeme sledovat zrod poznatků „školní geometrie“ a její využití v architektuře, v malířství a obecně ve výtvarném umění. Ukážeme si základní rysy řecké a římské architektury, typické slohy a připomeneme také různé prvky architektury moderní. Zaměříme se také na propojení vývoje malířství a zobrazování prostoru. Vše budeme sledovat z hlediska geometrie a jejího rozvoje. Různé geometrické hrátky a úlohy na procvičování prostorové představivosti nás budou kurzem rovněž provázet.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.
Geometrie v architektuře a malířství
KAPACITA JE OMEZENA NA 24 POSLUCHAČŮ.
Kurz bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8.
KAPACITA JE OMEZENA NA 24 POSLUCHAČŮ.
Kurz bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8.
24
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodum ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.
Předpokládám pouze základní znalosti geometrie a zájem o architekturu a kreslení.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz
Guarantor and venue
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
2
26 (total number of hours)
1x za 14 dní vždy ve středu od 14:00 hodin
16.10.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,–
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html