Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I. - květen (5159)
Basic information
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I. - květen
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
celoživotní vzdělávání
svalové skupiny
trenér
učitel
full-time
Czech
Kurz bude rozdělen na tři výukové bloky – teoretickou, diagnostickou a praktickou část.
Teoretická část vysvětluje, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cviče-ní, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému, cíle kompenzačního cvičení a posturální odchylky pohybového systému včetně jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení.
Diagnostická část stručně charakterizuje posturální odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy.
Praktická část bude představovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách.
Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I
Teoretická část: pátek 14:00 - 15:30
Diagnostická a praktická část: pátek 15:45 - 19:00
Praktická část: sobota 9:00 - 17:00
Teoretická část: pátek 14:00 - 15:30
Diagnostická a praktická část: pátek 15:45 - 19:00
Praktická část: sobota 9:00 - 17:00
20
přihlášky přes studijní informační systém Univerzity Karlovy
platba

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Guarantor and venue
PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK v Praze
Dates and duration
2018/2019
summer semester, May
17.05.2019
1
15 (total number of hours)
15 hodin
Friday - Saturday
17.5.2019
18.5.2019
Schedule details
Fees and financing
2200 Kč / programme
Platba převodem z účtu !!!!!!NE PLATEBNÍ KARTOU !!!!!!
osvobozeno
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
03.05.2019
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html