Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Aplikovaná improvizace (IMPRO)
Basic information
Aplikovaná improvizace
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
Dva turnusy:
1. turnus - 28.8.-1.9.
2. turnus - 25.9.- 29.9.
příjezd vždy v podvečer prvního dne, odjezd po obědě posledního dne.

Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.

Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).

(Upozornění pro zájemce - nejedná se o terapii ani divadlo.)
Aplikovaná improvizace
Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech


ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.

Počet účastníků jednoho termínu: 24
Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech


ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.

Počet účastníků jednoho termínu: 24
48
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií z kurzu. Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Research Support Department
Albertov 6
Dates and duration
2018/2019
August
28.08.2019
Short-time
32 (total number of hours)
čtyřdenní kurz
Wednesday - Sunday
28.8.2019
25.9.2019
Schedule details
Fees and financing
2650 Kč / programme
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).
Application
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LluRmQixHZtU06-303mujySytP8A9uajjTeHsyBizO4/edit?usp=sharing
Research Support Department
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
31.05.2019
zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LluRmQixHZtU06-303mujySytP8A9uajjTeHsyBizO4/edit?usp=sharing
Further information
https://docs.google.com/document/d/1U9SG54o83DL5R9b6X69ets8cWFCmRhvdooOXILTptnk/edit?usp=sharing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html