Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Praktická rétorika a prezentace (2625)
Basic information
Praktická rétorika a prezentace
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a akademické pracovníky PřF UK
Dva turnusy:
1. turnus - 21.8.-25.8.,
2. turnus - 11.9.- 15.9.,
příjezd vždy v podvečer prvního dne, odjezd v podvečer posledního.

Proč někomu není rozumět, ani když sedí vedle vás, a jiný snadno upoutá pozornost celé místnosti? Zažili jste přednášku, z níž si nepamatujete vůbec nic? Dokážete si vy udržet pozornost skupiny? Trpíte velikou trémou při veřejném vystupování?
Intenzivní kurz praktické rétoriky je určen všem, kteří jsou ochromováni trémou. Ale je také pro ty, kteří problémy s mluvním projevem nemají, ale chtějí svou mluvu zvládat na úrovni špičkových moderátorů či herců, chtějí získat absolutní kontrolu nad svým hlasem a využít jeho veškerý potenciál.
Budeme pracovat na několika aspektech vašeho projevu současně - vypilujeme výslovnost, posazení hlasu, pohyb, výraz i dech. Vše si hned vyzkoušíme v praxi - budeme prezentovat a improvizovat. Budeme pracovat v malých skupinách, takže náplň kurzu maximálně přizpůsobíme vašim potřebám.

Garantem rétorické části kurzu je doc. Václav Martinec.
Garantem části kurzu Prezentační dovednosti je Mgr. Helena Ferklová
Praktická rétorika a prezentace
OBSAH - Co Vás naučíme?
základní dechové, hlasové a artikulační techniky
zásady hlasové hygieny
samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
využívat možnosti emotivního působení hlasu
rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
pracovat s publikem, improvizovat
učit se od ostatních
reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev

ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.

Počet účastníků jednoho termínu: 24
OBSAH - Co Vás naučíme?
základní dechové, hlasové a artikulační techniky
zásady hlasové hygieny
samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
využívat možnosti emotivního působení hlasu
rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
pracovat s publikem, improvizovat
učit se od ostatních
reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev

ČAS - Za jak dlouho?
Čtyři intenzivní dny.

Počet účastníků jednoho termínu: 24
48
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se v roce konání navazujícího kurzu "Rétorika a prezentace pro pokročilé" nemohou na tento kurz přihlásit znovu. Pokud se v aktuálním akademickém roce navazující kurz nekoná, mohou se znovu přihlásit i absolventi kurzu.
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií a audiovizuálního záznamu na kurzu (součástí kurzu je videotrénink). Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Guarantor and venue
Mgr. Helena Ferklová
Research Support Department
Research Support Department
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Dates and duration
2018/2019
summer semester, August
11.09.2019
Short-time
41 (total number of hours)
Čtyři intenzivní dny. Průměrná zátěž 9 hod./den.
Schedule details
Fees and financing
2250 Kč / programme
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).

Application
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnB_GqcAdNZPM3xzWNwdRvpf8m-sjcMLqCDU5Ei7N1Y/edit?usp=sharing
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
31.05.2019
PŘIHLAŠOVÁNÍ OD: KVĚTEN 2019, zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnB_GqcAdNZPM3xzWNwdRvpf8m-sjcMLqCDU5Ei7N1Y/edit?usp=sharing
Further information
https://docs.google.com/document/d/1b1whwF6wgdfJIYvCQup6M0-tFP20UgW7YZg2S-6dtpY/edit?usp=sharing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html