Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Učitelství odborného výcviku (5148)
Basic information
Učitelství odborného výcviku
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
combined
Czech
Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium absolventy vybavit kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství odborného výcviku
ano
ano
Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training without subject specialisation
SecS with leaving exam and vocat.cert.
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel odborného výcviku
563/2004, § 9
Guarantor and venue
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha - hlavní budova fakulty
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
2
330 (total number of hours)
1 pracovní den v týdnu
Fees and financing
18309 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 6-527-19

osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
08.09.2019
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=343
17.6.2019-16.9.2019
Termín výběrového řízení: červen 2019, září 2019
Further information
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=162
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html