Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Finanční gramotnost (4484)
Basic information
Finanční gramotnost
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Department of Mathematics Education [32-KDM]
full-time
Czech
Vstupy do problematiky finanční gramotnosti, cenné papíry, vklady, úvěry.
MŠMT
MŠMT-8727/2017-2
Finanční gramotnost
Časový plán je 16 hodin. Výuka se bude týkat vstupů do problematiky finanční gramotnosti, cenných papírů, vkladů a úvěrů.


20. 2. 2020
Vstupy do problematiky finanční gramotnosti
Finanční gramotnost a její složky, standardy finanční gramotnosti; možnosti využití ve školské matematice. Cenová gramotnost (slevy, akce, skonto).
Úrok a úroková sazba, daň z úroku, úroková doba. Inflace, míra inflace, nominální a reálná úroková sazba, reálná hodnota vloženého kapitálu.

27. 2. 2020
Cenné papíry
Výnosnost (míra výnosu), výnos. Diskontní sazba a diskont.
Dluhopisy. Směnky, eskont směnky. Otevřené podílové fondy, zajištěné podílové fondy; podílový list, kurz podílového listu. Akciové společnosti; akcie, nominální a tržní hodnota akcie, dividenda.

5. 3. 2020
Vklady
Jednoduché úročení, složené úročení; vazby na téma o aritmetických a geometrických posloupnostech.
Termínovaný vklad, pásmové úročení, doba splatnosti; termínovaný vklad s revolvingem. Sankce a rizika. Změny úrokových sazeb. Úrokovací období, spojité úročení.
Podstata spoření, spořicí účty, spořicí programy. Stavební spoření.

12. 3. 2020
Úvěry
Umořovací plán. Anuitní splátky. Úroková sazba a RPSN.
Spotřebitelské úvěry, prodej na splátky, leasing (finanční, operativní, zpětný). Hypoteční úvěry, americká hypotéka. Nebankovní půjčky.
Kontokorentní účty, debetní a kreditní karty.
Časový plán je 16 hodin. Výuka se bude týkat vstupů do problematiky finanční gramotnosti, cenných papírů, vkladů a úvěrů.


20. 2. 2020
Vstupy do problematiky finanční gramotnosti
Finanční gramotnost a její složky, standardy finanční gramotnosti; možnosti využití ve školské matematice. Cenová gramotnost (slevy, akce, skonto).
Úrok a úroková sazba, daň z úroku, úroková doba. Inflace, míra inflace, nominální a reálná úroková sazba, reálná hodnota vloženého kapitálu.

27. 2. 2020
Cenné papíry
Výnosnost (míra výnosu), výnos. Diskontní sazba a diskont.
Dluhopisy. Směnky, eskont směnky. Otevřené podílové fondy, zajištěné podílové fondy; podílový list, kurz podílového listu. Akciové společnosti; akcie, nominální a tržní hodnota akcie, dividenda.

5. 3. 2020
Vklady
Jednoduché úročení, složené úročení; vazby na téma o aritmetických a geometrických posloupnostech.
Termínovaný vklad, pásmové úročení, doba splatnosti; termínovaný vklad s revolvingem. Sankce a rizika. Změny úrokových sazeb. Úrokovací období, spojité úročení.
Podstata spoření, spořicí účty, spořicí programy. Stavební spoření.

12. 3. 2020
Úvěry
Umořovací plán. Anuitní splátky. Úroková sazba a RPSN.
Spotřebitelské úvěry, prodej na splátky, leasing (finanční, operativní, zpětný). Hypoteční úvěry, americká hypotéka. Nebankovní půjčky.
Kontokorentní účty, debetní a kreditní karty.
Bez přijímací zkoušky.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Department of Mathematics Education
Department of Mathematics Education
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, seminární místnost
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
20.02.2020
Short-time
16 (total number of hours)
od 20.2.2020 do 12.3.2020
Thursday
12.03.2020
Fees and financing
800 Kč / programme
Lektoři kurzu neplatí kurzovné. Nárok na certifikát při absolvování kurzu tímto nezaniká.
Application
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Department of Mathematics Education
Mgr. Alena Blažková
blazkova@karlin.mff.cuni.cz
951553226
14.02.2020
Přihlášky se podávají do 08.02.2020 a nebo do naplnění kapacity kurzu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html