Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora. (1774)
Basic information
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Pilsen
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
full-time
Czech
Klub aktivního stáří vznikl na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2008 z iniciativy seniorů absolvujících U3V a A3V. Je vnímán jako další možnost setkávání absolventů vzdělávacích seniorských aktivit. Umožňuje tak prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života regionu. Tento zájem školy na zlepšení kvality života v regionu podporuje i mezigenerační setkávání seniorů se studenty. Přednášející z LF UK a FN prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Tento kurz není určen pouze jako vzdělávací program ve zdravotně-sociální oblasti. Umožňuje zařazení zájmových témat z oblasti volnočasových aktivit, architektury, umění, hudby, tance, cestování, apod. Účastníci se aktivně podílejí na tvorbě programu.
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky se konají v úterý od 12.30 hod. 1 - 2x za měsíc ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2018/2019 se budou konat např. přednášky na téma zdravotní a sociální problematiky.

Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky se konají v úterý od 12.30 hod. 1 - 2x za měsíc ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2018/2019 se budou konat např. přednášky na téma zdravotní a sociální problematiky.

130
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky přijímání do kurzu.
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Dates and duration
2018/2019
winter semester, October
2
24 (total number of hours)
8/M
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
300 Kč / year
300 Kč
Náklady spojené s dalšími alternativními aktivitami si hradí účastníci sami(výlety, vycházky, návštěvy divadel atp.).
základní
Application
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2018
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání