Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
The Education System and Teacher Training in the Czech Republic in the Historical Context (1905)
Basic information
The Education System and Teacher Training in the Czech Republic in the Historical Context
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Kurz je koncipován jako blok přednášek a seminářů, doplněný návštěvou školských zařízení spojených s reflexí a diskusí s vedením a pedagogy těchto zařízení. Kurz je vytvořen v několika modifikacích, a to v oblasti pedagogicko-psychologické, historické a školského managementu. Kurz účastníkům umožňuje získat teoretický i praktický vhled do problematiky českého vzdělávacího systému na všech úrovních, a to v historických souvislostech a evropském kontextu. Pozornost je věnována též problematice uplatnění Boloňského procesu v současném vysokoškolském prostředí a vzdělávání budoucích učitelů, včetně možností jejich uplatnění na trhu práce.
The Education System and Teacher Training in the Czech Republic in the Historical Context
ne
ne
kurz je určen pro studenty magisterského studia učitelství a učitele z praxe.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra speciální pedagogiky
The Education System and Teacher Training in the Czech Republic in the Historical Context
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
20 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
3800 Kč / programme
Poplatek se liší dle zvoleného modulu: kurz historický - 3.800,- Kč, kurz pedagogicko-psychologický a kurz školského managementu - 1.900,- Kč.
Variabilní symbol pro platbu: 959918
osvobozeno
Application
Magdaleny Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
30.06.2019
Přihlášky se přijímají průběžně.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html