Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií (3582)
Basic information
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je seznámit vyučující ruského jazyka s druhy didaktické techniky a možnostmi, které moderní technologie přinášejí s přímou aplikací získaných poznatků do výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Účastníci získají teoretické znalosti z oblasti využití moderních technologií, získají přehled o možných online zdrojích. V praktické části semináře si osvojí či rozšíří praktické návyky a dovednosti práce s PC při vytváření vlastních elektronických a interaktivních výukových materiálů, získají či si rozšíří poznatky a dovednosti využitelné při hodnocení již vytvořených materiálů za účelem jejich možného použití v hodině. Shrnutím celého semináře bude několik praktických ukázek využití různých zdrojů při výuce konkrétních témat formou mikrovyučování.
MŠMT ČR
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií
Didaktická technika se zaměřením na informační a komunikační technologie (1 hod)
Charakteristika didaktické techniky a možnosti jejího využití ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Druhy didaktické techniky (PC, interaktivní tabule, tablet, smartphone). Sociální sítě a jejich didaktický a vzdělávací potenciál.

Online zdroje pro výuku ruštiny (2 hod)
Přehled webových portálů a stránek, online materiálů a nástrojů využitelných při výuce ruského jazyka na základní i střední škole. Základní seznámení se zdroji, orientace a charakteristika.

Digitální a interaktivní materiály pro výuku ruského jazyka (2 hod)
Základní pravidla pro zpracování učebních materiálů (grafická, typografická, legislativní se zaměřením na autorské právo a využívání obrázků – typy licencí). Hodnocení ukázkových materiálů z hlediska jejich využitelnosti a zpracování. Vypracování vlastních digitálních a interaktivních materiálů.

Mikrovýstupy a diskuse (1 hod)
Mikrovýstupy – praktické ukázky využití různých online zdrojů ve výuce ruského jazyka na základní a střední škole. Výměna zkušeností a názorů.
Didaktická technika se zaměřením na informační a komunikační technologie (1 hod)
Charakteristika didaktické techniky a možnosti jejího využití ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Druhy didaktické techniky (PC, interaktivní tabule, tablet, smartphone). Sociální sítě a jejich didaktický a vzdělávací potenciál.

Online zdroje pro výuku ruštiny (2 hod)
Přehled webových portálů a stránek, online materiálů a nástrojů využitelných při výuce ruského jazyka na základní i střední škole. Základní seznámení se zdroji, orientace a charakteristika.

Digitální a interaktivní materiály pro výuku ruského jazyka (2 hod)
Základní pravidla pro zpracování učebních materiálů (grafická, typografická, legislativní se zaměřením na autorské právo a využívání obrázků – typy licencí). Hodnocení ukázkových materiálů z hlediska jejich využitelnosti a zpracování. Vypracování vlastních digitálních a interaktivních materiálů.

Mikrovýstupy a diskuse (1 hod)
Mikrovýstupy – praktické ukázky využití různých online zdrojů ve výuce ruského jazyka na základní a střední škole. Výměna zkušeností a názorů.
10
Splnění požadované kvalifikace

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Není kreditově ohodnoceno.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
21.01.2020
1
8 (total number of hours)
28.1.2020
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Variabilní symbol pro provedení platby: 625720
osvobozeno
Application
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
05.01.2020
13.10.2019-05.01.2020
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2574
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html