Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Rusky bez českého akcentu (2744)
Basic information
Rusky bez českého akcentu
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s různými metodickými postupy utváření fonetické gramotnosti žáků základních a středních škol v ruském jazyce. Zdůrazněny budou především možnosti, které nabízí explicitní přístup, v souladu s aktuálními poznatky lingvodidaktiky bude pozornost věnována také integrativnímu přístupu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Jeho účelem je poukázat na význam výslovnosti pro realizaci komunikace a na její provázanost s ostatními jazykovými prostředky. Zohledněna bude také aktuální ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.
MŠMT ČR
Rusky bez českého akcentu
1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
4. Praktický nácvik: 2 hodiny
1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
4. Praktický nácvik: 2 hodiny
15
Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Není kreditově ohodnoceno.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Účastník získá nejen další odborné znalosti z didaktiky fonetiky, ale také bude rozvíjet své praktické dovednosti lingvistické i didaktické.
Guarantor and venue
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
29.09.2020
Short-time
8 (total number of hours)
29.09.2020
Schedule details
Fees and financing
800 Kč / programme
Platba za účast na kurzu probíhá převodem na účet fakulty, variabilní symbol: 625820.
Všechny potřebné údaje budou zájemcům sděleny na základě zaslané přihlášky.
osvobozeno
Application
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
04.09.2020
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Ing. Jana Budska (jana.budska@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)

Uchazeč musí splňovat předepsanou kvalifikaci učitele ruského jazyka na základní nebo střední škole.
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html