Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Ars celebrandi pro jáhny (5118)
Basic information
Ars celebrandi pro jáhny
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
full-time
Czech
Ars celebrandi pro jáhny je kurz věnovaný praktické stránce jáhenské službě v liturgii církve. Náplní bude zejména osvojení a vysvětlení gest, postojů, rétoriky, zpěvu, porozumění nuancím bohoslužeb s různým stupněm slavnostnosti či modelové řešení různých nečekaných situací.
Ars celebrandi pro jáhny
9. března 2019, celodenní.
Mše svatá krok za krokem z hlediska jáhenské služby
Úkoly jáhna dle typu mše
Gesta a postoje
Rétorika
Zpěv aklamací a evangelia
9. března 2019, celodenní.
Mše svatá krok za krokem z hlediska jáhenské služby
Úkoly jáhna dle typu mše
Gesta a postoje
Rétorika
Zpěv aklamací a evangelia
40
Podání elektronické přihlášky a složení poplatku. Maximální počet: 40 studentů.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
-
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
budova KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2018/2019
summer semester
Short-time
8 (total number of hours)
9.3.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
Studijní oddělení, Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
28.02.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html