Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství (867)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na studijní program Všeobecné ošetřovatelství
ne
ne
120
...

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
16 (total number of hours)
1 dvoudenní soustředění
Friday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Způsob platby: Složenkou nebo jiným příkazem na adresu - Komerční banka, Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100, variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Ing. Zuzana Šafránková
zuzana.safrankova@lf3.cuni.cz
267102192
25.01.2019
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termín: 1. 2. 2019 v 7,30 hod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html