Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Škola učitelů informatiky (4079)
Basic information
Škola učitelů informatiky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Network and Labs Management Center [32-SISAL]
full-time
Czech
Škola učitelů informatiky je dvoutýdenní internátní školení pro učitele informatiky na středních školách. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů. Zaměřuje se na problematiku programování, vytváření webových stránek, návrh databází a práce s nimi, operační systémy a sítě.
Účastníci se seznámí s pokročilejšími prvky práce s uživatelským softwarem a se současným výukovým softwarem.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Škola učitelů informatiky
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech devadesátiminutových blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je nejméně 83 hodin.
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech devadesátiminutových blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je nejméně 83 hodin.
Bez přijímací zkoušky.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Bachelor
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Network and Labs Management Center
Department of Software and Computer Science Education
Lipnice nad Sázavou, školní areál Odborného učiliště kamenického
Dates and duration
2019/2020
August
Short-time
83 (total number of hours)
informace o konání bude upřesněna později
Monday - Friday
Fees and financing
7000 Kč / programme
Účastnický poplatek a ubytování 7000Kč, stravné 2300 Kč, celkem 9 300Kč
Upřesněno na stránkách http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
Lektoři kurzu neplatí kurzovné. Nárok na certifikát při absolvování kurzu tímto nezaniká.
osvobozeno
Application
ČIS sekce MOP, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
Department of Software and Computer Science Education
Mgr. Lenka Forstová
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
01.05.2020
nebo do naplnění kapacity
Further information
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html