Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Matematická gramotnost (5112)
Basic information
Matematická gramotnost
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Rozvoj matematické gramotnosti s důrazem na interdisciplinární přesahy
MŠMT
11914/2017-1
Matematická gramotnost
Tři navazující semináře/moduly:
- vymezení pojmu matematická gramotnost, aplikace matematiky v běžném životě, komunikace v hodinách matematiky
(8 hodin)
- rozvoj geometrické představivosti, využití ICT v hodnách matematiky (8 hodin)
- cesta k algebraickému myšlení jako důležité součásti matematické gramotnosti (8 hodin)

Termíny setkání:
9. 1.2019 modul 1
23. 1.2019 modul 2
13. 2.2019 modul 3

Kurz se bude konat v učebně SP 106 od 8.55 do 18.00 hodin

Občerstvení zajištěno.
Tři navazující semináře/moduly:
- vymezení pojmu matematická gramotnost, aplikace matematiky v běžném životě, komunikace v hodinách matematiky
(8 hodin)
- rozvoj geometrické představivosti, využití ICT v hodnách matematiky (8 hodin)
- cesta k algebraickému myšlení jako důležité součásti matematické gramotnosti (8 hodin)

Termíny setkání:
9. 1.2019 modul 1
23. 1.2019 modul 2
13. 2.2019 modul 3

Kurz se bude konat v učebně SP 106 od 8.55 do 18.00 hodin

Občerstvení zajištěno.
35
Kurz je určen zájemcům a učitelům matematiky 2.stupně ZŠ a SŠ
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Pedf UK, Spálená 10, Praha 1, místnost SP 106
Dates and duration
2018/2019
winter semester
1
24 (total number of hours)
3 x 8 hodin od 8.55 do 18 hodin
Schedule details
Fees and financing
2400 Kč / programme
Při platbách za program na číslo účtu fakulty 85236011/0100
uvádějte:

variabilní symbol 636619
specifický symbol datum narození ve tvaru DDMMRRRR
Application
UK PedF, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221900343
07.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html