Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Učitelství pro střední školy (2198)
Basic information
Učitelství pro střední školy
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra pedagogiky [41-KPG]
učitel
combined
Czech
Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání, jež odpovídá některému všeobecně vzdělávacímu, odbornému nebo uměleckému předmětu, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu (předmětů) na středních a základních školách.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství pro střední školy
ano
ano
20
Ukončené VŠ magisterské (inženýrské) vzdělání, které odpovídá charakteru některého
všeobecně vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu.
Výukové bloky přibližně v období září, leden, únor a květen (vždy 4 pracovní dny).

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training without subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Absolventi získají způsobilost vyučovat na ZŠ a SŠ předměty, které odpovídají charakteru jejich magisterského vzdělání.
§ 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
250 (total number of hours)
každý blok po 4 pracovních dnech (Po-Čt)
Fees and financing
16000 Kč / programme
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 651919


osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
12.06.2019
příjem přihlášek ukončen
Uchazeči jsou přijímáni na základě posouzení splnění vstupních požadavků.

Pro velký zájem a maximální naplnění kapacity programu příjem přihlášek ukončen.
Further information
www.pedf.cuni.cz/kped
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html