Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Současná čeština v praxi a médiích (5096)
Basic information
Současná čeština v praxi a médiích
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
neurčeno [23-N]
full-time
Czech
Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti. Účastníci průběžně plní zadané úkoly a kurz je zakončen závěrečným testem.
Současná čeština v praxi a médiích
Pátek 9.30-11.00
Pátek 9.30-11.00
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
FSV UK Smetanovo nábřeží 6 Praha 1
Dates and duration
2018/2019
summer semester, February
1
14 (total number of hours)
Schedule details
Date:15.03.2019
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:29.03.2019
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:26.04.2019
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:10.05.2019
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:22.02.2019
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:01.03.2019
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
Fees and financing
300 Kč / semestr
Application
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
31.01.2019
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/univerzita-3-veku
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html