Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Vybrané problémy současné filozofie a religionistiky pro učitele SŠ (5090)
Basic information
Vybrané problémy současné filozofie a religionistiky pro učitele SŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Arts
Institute of Philosophy and Religious Studies [21-UFAR]
full-time
Czech
Kurz je určen středoškolským učitelům filosofie, případně dalších společenských věd. Cílem kurzu je představit možné způsoby hodnocení filosofických dovedností, jako je například práce s pojmy, argumentace, psaní odborného textu, interpretace textu apod., a společně navržené způsoby reflektovat a upravit pro vlastní praxi. Důležitou součástí kurzu bude i vzájemné sdílení zkušeností účastníků s hodnocením výuky filosofie. Kurz vychází z předpokladu, že hlavním cílem výuky filosofie je trénování samostatného kritického myšlení a schopnosti reflexe.
MŠMT
MŠMT 33973/2016-1
Vybrané problémy současné filozofie a religionistiky pro učitele SŠ
2 dny po 8 hodinách
2 dny po 8 hodinách
ukončené SŠ s maturitou

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Philosophy and ethics
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Institute of Philosophy and Religious Studies
Institute of Philosophy and Religious Studies
Dates and duration
2018/2019
winter semester
13.10.2018
1
16 (total number of hours)
Fees and financing
1000 Kč / programme
osvobozeno
Application
FF UK, UFAR nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
Institute of Philosophy and Religious Studies
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
petra.sebesova@gmail.com
724767420
15.09.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html