Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ (2123)
Basic information
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
full-time
Czech
Prohloubení hudebního vzdělání, zvláště praktických hudebních dovedností učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ.
Program pro výkon povolání akreditovaný MŠMT 17531/2014-1-622
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11914/2017-1
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
30h
30h
Učitelé MŠ nebo 1. stupně ZŠ.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
prezentace projektu
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Guarantor and venue
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, Praha 1
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
30 (total number of hours)
Friday
Fees and financing
3300 Kč / semestr
Platbu prosím posílejte na číslo účtu fakulty 85236011/0100
Uveďte variabilní symbol: 623019
Do vzkazu pro příjemce napište celé své jméno a příjmení
základní
Application
PedFUK katedra hudební výchovy (K. Hurníková), M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra hudební výchovy
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
221 900 433
31.01.2020
Further information
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/celozivotni-vzdelavani/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html