Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ (3944)
Basic information
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
full-time
Czech
Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
MSMT-6383/2017-1-484
Physical Education and Sport
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
1. Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin).
2. Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin).
3. Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin).
4. Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

1. Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin).
2. Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin).
3. Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin).
4. Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

25
Vzdělávací akce je určena učitelům tělesné výchovy na ZŠ. Předpokladem jsou základní vědomosti z oblasti anatomie, obecné fyziologie a fyziologie tělesných cvičení, psychologie, didaktiky TV atd., které nebudou zvlášť přednášeny.

Bez přijímacích zkoušek
1. Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
2. Zpětná vazba od účastníků – vyjádření k účelnosti a kvalitě akce – anonymní písemnou formou.
3. Vyhodnocení na poradě KTV a vyvození závěrů pro další běh DVPP i na základě poznatků z hospitační činnosti vedení KTV.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
1. Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce. 2. Zpětná vazba od účastníků – vyjádření k účelnosti a kvalitě akce – anonymní písemnou formou. 3. V
získání dalších odborných znalostí v oboru
Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
Guarantor and venue
PaedDr. Jana Hájková
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična a bazén Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Dates and duration
2019/2020
summer semester, February
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2825 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6-261-18
osvobozeno
Application
UK,Pedagogická fakulta,Magdalény Rettigové 4,116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
31.12.2018
1.11.2018-31.1.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html