Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Preparing to study at department of psychology (5045)
Basic information
Preparing to study at department of psychology
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Obsah kurzu jednak směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Těžiště tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie, jako jedné z věd o člověku. Představí člověka, osobnost lidského jedince s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – svým vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Bude respektovat, že psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.
Preparing to study at department of psychology
ne
ne
150
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Department of Psychology
Department of Psychology
Preparing to study at department of psychology
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
40 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
4600 Kč
Poplatek za přihlášku = cena kurzu
VS 960146
základní
Application
bude upřesněno na stránkách katedry
Department of Psychology
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619667
15.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html