Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Efektní experimenty z organické chemie a biochemie (5039)
Basic information
Efektní experimenty z organické chemie a biochemie
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru organické chemie a biochemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty demonstrující základní organické reakce, důkazové reakce a izolace různých přírodních látek, experimenty s přírodními barvivy apod.
Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

1. běh 8.2.
2. běh 15.2.
3. běh 22.2.
4. běh 15.3.
5. běh 22.3.
MŠMT
50492/20012-201
Efektní experimenty z organické chemie a biochemie
Kurz bude realizován formou jednodenního semináře a workshopu – teoretický úvod bude následován praktickým laboratorním cvičením.
Kurz bude realizován formou jednodenního semináře a workshopu – teoretický úvod bude následován praktickým laboratorním cvičením.
8
Seminář je určen pro učitele chemie středních škol

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Dates and duration
2018/2019
winter semester
22.03.2019
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
2000 Kč / programme
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
simona.hybelbauerova@natur.cuni.cz
221951343
07.02.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html