Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Badatelsky orientovaná výuka v chemii (5038)
Basic information
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako dvoudenní seminář s laboratorním cvičením - každý den bude mít dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.

1. běh 11. a 12.1.2019
2. běh 15. a 16.4.2019

1) Přednáška - teoretická východiska badatelsky orientované výuky (BOV) (přednáška, 1 VH)
2) Úlohy s tématem obecné chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
3) Úlohy s tématem anorganická chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
4) Úlohy s tématem organické chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
5) Principy tvorby badatelsky orientovaných úloh (přednáška, workshop, 2 VH)
6) Aplikování badatelsky orientované výuky s ohledem na různé třídy, žáky a specifické podmínky škol učitelů účastnících se semináře (přednáška, diskuse, 2 VH)
7) Úlohy s tématem biochemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
8) Závěrečné shrnutí badatelsky orientované výuky (přednáška, diskuse, 1 VH)
MŠMT
50492/20012-201
Badatelsky orientovaná výuka v chemii
Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu – teoretické pasáže se budou střídat s praktickou činností.

Celková hodinová dotace je 16 hodin.
Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu – teoretické pasáže se budou střídat s praktickou činností.

Celková hodinová dotace je 16 hodin.
15
Seminář je určen pro učitele chemie základních a středních škol

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Dates and duration
2018/2019
winter semester
15.04.2019
Short-time
16 (total number of hours)
Fees and financing
3500 Kč / programme
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
10.01.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html