Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů (4177)
Basic information
Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V rámci kurzu se účastníci seznámí s možností využití 3D tiskárny ke tvorbě didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů.
Účastníci se seznámí s fenoménem 3D tisku, principy 3D tisku a naučí se ovládat 3D tiskárnu. Dále se naučí získávat digitální modely z různých zdrojů, naučí se modely upravovat a vytvářet vlastní. Účastníci si vytvoří modely prostorových grafů funkcí, modely molekul organických a anorganických sloučenin, modely proteinů. Vytvořené modely si účastníci připraví k tisku a vytisknou. Hotové vytvořené modely budou účastníkům doručeny poštou.

1. běh 7.2.2019
2. běh 21.3.2019
MŠMT
50492/20012-201
Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
6
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Dates and duration
2018/2019
winter semester
21.03.2019
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1600 Kč / programme
osvobozeno
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
06.02.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html