Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Efektní experimenty pro výuku chemie (4175)
Basic information
Efektní experimenty pro výuku chemie
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. V laboratorním cvičení si učitelé vyzkouší efektní a přitom mnohdy jednoduché experimenty. V rámci kurzu se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty (také ohnivé, výbušné), experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). V rámci kurzu budou diskutovány technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Cílem kurzu je představit učitelům efektní, motivační experimenty z celého spektra vědního oboru chemie. Učitelé si experimenty též prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody, postupy předají na středních školách svým žákům.

1. běh 23.11.2018
2. běh 22.2.2019
MŠMT
50492/20012-201
Efektní experimenty pro výuku chemie
Celková hodinová dotace je 8 hodin.
Celková hodinová dotace je 8 hodin.
8
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Dates and duration
2018/2019
winter semester
22.02.2019
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1600 Kč / programme
osvobozeno
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
21.02.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html