Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Poznáváme svět kolem nás (4176)
Basic information
Poznáváme svět kolem nás
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Kurz bude realizován jako cyklus přednášek. Bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s aktuálními poznatky z obecné, fyzikální a anorganické chemie. V odpoledním bloku se učitelé seznámí s aktuálními poznatky z organické chemie a biochemie.
Cílem kurzu je představit učitelům aktuální poznatky z celého vědního oboru chemie. Přednášející budou klást důraz na propojení přednášeného obsahu s každodenním životem, s využitelností v praxi a s propojením na rámcové vzdělávací programy. Učitelé získané chemické znalosti mohou vhodnou didaktickou transformací předat na středních školách svým žákům.

1. běh kurzu 9.11.2018
MŠMT
50492/20012-201
Poznáváme svět kolem nás
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny
10
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Schedule details
Statistika pro MŠMT
Chemistry
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Department of teaching and Didactics of Chemistry
Dates and duration
2018/2019
winter semester
09.11.2018
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
08.11.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html