Kurz anglického jazyka (3813)
Basic information
Kurz anglického jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Středisko jazykového vzdělávání [67-15]
angličtina
celoživotní vzdělávání
cizí jazyky
full-time
Czech
Course on 4 levels, from pre-intermediate up to advaced level.
Kurzy cizích jazyků
Kurz probíhá semestrálně a skládá se z 12 dvouhodinových lekcí cizího jazyka. Studenti se zapisují do skupiny určité úrovně.
Kurz probíhá semestrálně a skládá se z 12 dvouhodinových lekcí cizího jazyka. Studenti se zapisují do skupiny určité úrovně.
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
PhDr. Zdeňka Pražáková
Středisko jazykového vzdělávání
Středisko jazykového vzdělávání
Albertov 3a, José Martího 2, Pátkova 3
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
24 (total number of hours)
12 weeks
Monday - Thursday
Schedule details
Fees and financing
2950 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
PhDr. Zdeňka Pražáková
sjv@ujop.cuni.cz
267215242
10.10.2019
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurzy/vecerni-kurzy-cizich-jazyku