Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace (3493)
Basic information
Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Sporty v přírodě [51-600400]
full-time
Czech
Kurz objasňuje využití lezeckých dovedností ve volnočasových aktivitách a seznamuje se způsobem jejich vedení. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů a jejich význam pro různé věkové kategorie, představuje široké možnosti lezení na umělých stěnách.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Doškolení Instruktorů lezení na umělých stěnách
1.DEN
9:00
technika jištění, práce s lanem, technika lezení
11:00
technika lezení na umělé stěně - lezení s horním jištěním
12:30
volno na oběd
14:00
stěny, chyty, stavba cest - tipy a zásady;
základy bezpečnosti provozu na umělých stěnách, organizace lezecké hodiny, příprava jistícího stanoviště, nácvik techniky jištění a slaňování
16:00
lezení na umělé stěně - lezení v pozici prvolezce
18:00
zrušení vratného jištění a slanění
2.DEN
9:00
historie lezeckého sportu – umělé stěny, školní lezení
10:00
hry a soutěže na stěně
12:00
volno na oběd
13:00
hry a soutěže na stěně
15:00
závěr kurzu
1.DEN
9:00
technika jištění, práce s lanem, technika lezení
11:00
technika lezení na umělé stěně - lezení s horním jištěním
12:30
volno na oběd
14:00
stěny, chyty, stavba cest - tipy a zásady;
základy bezpečnosti provozu na umělých stěnách, organizace lezecké hodiny, příprava jistícího stanoviště, nácvik techniky jištění a slaňování
16:00
lezení na umělé stěně - lezení v pozici prvolezce
18:00
zrušení vratného jištění a slanění
2.DEN
9:00
historie lezeckého sportu – umělé stěny, školní lezení
10:00
hry a soutěže na stěně
12:00
volno na oběd
13:00
hry a soutěže na stěně
15:00
závěr kurzu
pouze pro držitele licence Instruktor lezení na umělých stěnách

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení
21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Guarantor and venue
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Praha
Dates and duration
2018/2019
winter semester
02.03.2019
Short-time
16 (total number of hours)
Fees and financing
800 Kč / programme
Application
Blanka Pánková, UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
737233663
04.11.2018
Further information
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-264.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html