Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Čeština a česká kultura (3848)
Basic information
Čeština a česká kultura
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Netradiční letní kurz češtiny Čeština a česká kultura je určen zájemcům – cizincům o českou kulturu a české reálie. Kromě intenzivní výuky češtiny jako cizího jazyka na všech jazykových úrovní podle SERR nabízí bohatý kulturní program zaměřený na setkávání se zajímavými osobnostmi českého kulturního a společenského života. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Čeština a česká kultura
100 hodin dopolední výuky, 15 odpoledních a víkendových kulturních programů.
100 hodin dopolední výuky, 15 odpoledních a víkendových kulturních programů.
Dolní věková hranice 16 let.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2019/2020
August
Short-time
100 (total number of hours)
Monday - Sunday
Schedule details
Fees and financing
925 Kč / month
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Marcela Gedeonová, DiS.
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
27.07.2020
Průběžný příjem přihlášek.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-a-ceska-kultura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html