Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství (3845)
Basic information
Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
full-time
Czech
Skupinová příprava ke zkoušce z českého jazyka pro udělování státního občanství ČR. Cílová jazyková úroveň B1.
Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství
12 hodin v jednom cyklu
12 hodin v jednom cyklu
Dolní věková hranice 16 let.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
Short-time
12 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
1990 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Iva Karbanová
albertov@ujop.cuni.cz
224918775
31.08.2019
Průběžný příjem přihlášek.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/pripravny-kurz-ke-zkousce-z-ceskeho-jazyka-pro-ucely-udelovani-statniho-obcanstvi?from=6
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html