Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Systém zdravotnictví a základy práva pro lékaře – cizince (3843)
Basic information
Systém zdravotnictví a základy práva pro lékaře – cizince
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
full-time
Czech
Doplňkový seminář ke kurzům Čeština jako cizí jazyk pro lékaře, příprava studentů na 2. část aprobační zkoušky.
Systém zdravotnictví a základy práva
4 hodiny týdně
4 hodiny týdně
Nejsou stanoveny.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
60 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
7900 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Marcela Gedeonová, DiS.
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
31.08.2019
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/seminar-system-zdravotnictvi-a-zaklady-prava
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html