Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Neintenzivní dopolední kurz češtiny jako cizího jazyka (3842)
Basic information
Neintenzivní dopolední kurz češtiny jako cizího jazyka
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR, zaměřená na rozvíjení řečových dovedností, které pomohou cizincům obstát v každodenních osobních i pracovních situacích. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Neintenzivní kurzy
4 hodiny výuky češtiny týdně v dopoledním kurzu
4 hodiny výuky češtiny týdně v dopoledním kurzu
Dolní věková hranice 16 let.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2019/2020
summer semester
Short-time
60 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
7900 Kč / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Pavlína Vojtíšková
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
31.01.2020
2. cyklus dopoledních kurzů
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/dopoledni-kurzy-cestiny-pro-cizince
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html