Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře jednosemestrální (3831)
Basic information
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře jednosemestrální
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
full-time
Czech
Příprava lékařů – cizinců, kteří se připravují na vykonání aprobačních zkoušek, ale i na úspěšné vykonávání lékařské praxe v ČR. Specializovaný kurz Čeština pro lékaře nabízí zájemcům začátečníkům výuku současného českého jazyka doplněnou lekcemi češtiny pro lékaře, zájemcům nezačátečníkům navíc odborný seminář Česká lékařská terminologie. Cílová jazyková úroveň A2, B1 nebo B2 (podle výchozí jazykové úrovně).
Čeština jako cizí jazyk pro lékaře v trvání 5 měsíců
25 hodin týdně (úroveň A2 – 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, B1, B2 - 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
25 hodin týdně (úroveň A2 – 20 hodin všeobecné češtiny a 5 hodin lékařské češtiny, B1, B2 - 19 hodin všeobecné češtiny a 6 hodin lékařské češtiny)
Lékaři

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Marie Poláčková
Centre Prague-Albertov
Centre Prague-Albertov
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
450 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
1980 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
30.09.2019
31.1.2020 pro studenty bez vízové povinnosti
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/albertov-cestina-pro-lekare-semestralni
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html