Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých (3850)
Basic information
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague [11-00600]
full-time
Czech
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Ministerstvo zdravotnictví
MZDR14663/2016-6/ONP
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
29.5.2017 - 28.2.2019
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
29.5.2017 - 28.2.2019
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Medicine
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
získání dalších odborných znalostí v oboru
§64 zákona č. 96/2004 Sb.
Guarantor and venue
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
1. LF UK
Dates and duration
2018/2019
winter and summer semester, October
29.05.2017
5
168 (total number of hours)
29.5.2017 - 28.2.2019
29.5.2017
Fees and financing
19950 Kč / programme
osvobozeno
Application
www.acvz.cz
Dean´s Office
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
02.10.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html