Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v navazujících magisterských programech – umělecké obory a architektura (3802)
Basic information
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v navazujících magisterských programech – umělecké obory a architektura
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague-Krystal [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: architektura a umělecké obory. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu navazujících magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
30 hodin týdně (23/17 hodin týdně čeština a 7/13 hodin týdně odborné předměty – podle konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)
30 hodin týdně (23/17 hodin týdně čeština a 7/13 hodin týdně odborné předměty – podle konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)
Dokončené VŠ vzdělání bakalářského stupně.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
PhDr. Zdeňka Malá
Centre Prague-Krystal
Centre Prague-Krystal
Dates and duration
2019/2020
September
2
1130 (total number of hours)
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
5650 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2019
Občané EU do 31.8.2019.
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-navazujici-magisterske-studium?from=2
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html